Westerlicht Zon Groen Kopie

Nare verrassingen voor Alkmaarderhout niet langer geheim

ALKMAAR, 3 april 2017 – Na de feeststemming bij de Ringers Chocoladefabriek en het raadhuisje van Grootschermer wacht ons nu de kater, met de onthulling van de geheime afspraken tussen de gemeente Alkmaar en de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Na lezing van de vaststellingsovereenkomst bleek er geen andere reden voor geheimhouding dan de gegronde vrees voor publieke verontwaardiging als bekend zou worden wat de door de Alkmaarders gekozen gemeentebestuurders hadden afgesproken met de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Dankzij actiecomité Red De Hout, die de Wet Openbaarheid van Bestuur in stelling bracht, konden we eindelijk kennisnemen van de geheime deal.

De gemeente heeft onder meer het volgende toegezegd aan de Noordwest Ziekenhuisgroep:

 • Het ziekenhuis mag tijdelijk, in ieder geval tot 2035 en zoveel langer dat de vernieuwbouw nog niet is afgerond, in de Alkmaarderhout bebouwing hebben op maximaal 36.300 vierkante meter. Dat is aanzienlijk meer dan nu, maar hoeveel het nu is, meldt de overeenkomst niet.
 • De 8000 vierkante meter groen die het ziekenhuis in de Westerhout mag annexeren voor bebouwing, wegen en parkeerterreinen (zie groene vlak op tekening), omvat onder meer een groenstrook ten westen van Westerlicht en de voortuin van Westerlicht, die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is getypeerd als rijksmonumentaal.

 • Het ziekenhuis heeft alleen de verplichting “om zich in te spannen” om het nieuwe ziekenhuisterrein zo groen mogelijk in te richten.
 • Het ziekenhuis mag zelf bepalen waar en hoe op het nieuwe ziekenhuisterrein het verdwenen groen wordt gecompenseerd. Het enige wat is afgesproken, is dat op de hoek Metiusgracht/ Wilhelminalaan iets parkachtigs moet komen van minimaal 2000 vierkante meter. Hier staat nu de Zusterflat uit 1968 van architect Duintjer. Aan weerszijden van de Cadettenschool verdwijnt de bebouwing ook ten faveure van parkachtig groen, dat pas na 2035 hoeft te zijn ingericht.

 • Het bestemmingsplan wordt zodanig geformuleerd dat fase 1 meteen gebouwd kan worden en het voor alle volgende fases voldoende flexibiliteit bevat om per fase in te spelen op de ontwikkelingen van dat moment. Bijvoorbeeld door overal 7 bouwlagen toe te staan. Op dit moment heeft het ziekenhuis nog steeds niet duidelijk kunnen maken hoe fase 1 eruit ziet, maar het voorontwerp-bestemmingsplan is al wel opgesteld en ter inzage gelegd.
 • De Cadettenschool en Westerlicht krijgen de lucratieve, waardeverhogende functie ‘Gemengd’ in het nieuwe bestemmingsplan. In het voorontwerp-bestemmingsplan is te lezen waar deze functie nog meer in de plaats komt van de huidige functie ‘Medisch/ ‘Maatschappelijk’.
 • In het verlengde van de Metiusgracht mag woningbouw komen.

 • Bij Westerlicht aan de Prinses Julianalaan komen gescheiden in- en uitritten voor ambulances en voor overig verkeer. Als dit ten koste gaat van de vijver of het groen eromheen, werkt de gemeente hieraan mee. De gemeente betaalt het zelfs.
 • Tijdens de bouwperiode tot 2035 komen er voor het ziekenhuispersoneel:
  • 64 parkeerplaatsen langs het pad om de vijver bij Westerlicht
  • 34 parkeerplaatsen bij lang parkeren langs de Julianalaan
  • 40 parkeerplaatsen tussen Wilhelminalaan en Bloemenklok
  • 106 parkeerplaatsen naast de bunker aan de Wilhelminalaan en langs de Harddraverslaan
  • 112 parkeerplaatsen achter Schutterswei heeft de gemeente in gedachten voor het ziekenhuis.

 • De gemeente en het ziekenhuis proberen gezamenlijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te overtuigen om hun zoveel mogelijk vrijheid te gunnen om de rijksmonumenten te verbouwen en de zijvleugel van Westerlicht te mogen slopen.
 • De gemeente en het ziekenhuis spannen zich in om de uitstraling van de monumentale panden Westerlicht en Cadettenschool te versterken. Vergeleken met de situatie van nu.
 • Als er op 1 februari 2018 nog geen nieuw bestemmingsplan is, mag het ziekenhuis zich herbezinnen op de gemaakte afspraken.

Geheimhouding
In september 2016 stemden 18 raadsleden, allemaal van de regerende coalitie, voor geheimhouding van de gemaakte afspraken met het ziekenhuis, en 16 tegen. Hierover kon als gevolg van de geheimhouding niet vooraf gediscussieerd worden. Na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door het actiecomité Red De Hout werd die geheimhouding op 30 maart 2017 door een unaniem genomen raadsbesluit weer opgeheven.

De geheimhouding was in strijd met de letter en geest van de Wet Openbaarheid van Bestuur, en waarschijnlijk had geheimhouding dan ook geen stand gehouden bij een gang naar de rechter.

Na het raadsbesluit vond het gemeentebestuur het niet nodig om Red De Hout als eerste de vaststellingsovereenkomst te overhandigen. De media kreeg deze meteen in de raadszaal uitgereikt, waardoor het actiecomité uit de krant moest vernemen wat er ongeveer in stond.

Positie Adapt in klankbordgroep
Wij bestuderen momenteel de vaststellingsovereenkomst en hoe die zich verhoudt tot de informatie die ons de afgelopen maanden is verstrekt door de gemeente en het ziekenhuis. Onze erfgoedstichting is in november 2016 met bepaalde verwachtingen ingegaan op de uitnodiging om iemand af te vaardigen in de Klankbordgroep Vernieuwbouw Ziekenhuis. Dinsdagavond 4 april vergadert het bestuur van Adapt en kan dan een standpunt formuleren.

Update d.d. 5 april: het bestuur wil dat Adapt dicht bij het vuur blijft zitten. Als degene die vanuit de kring van Adapt deelneemt aan de klankbordgroep na deze ontwikkelingen nog steeds voldoende gemotiveerd is om een bijdrage te leveren, dan kan deze -wat het Adapt-bestuur betreft- blijven deelnemen.

Lees hier meer achtergrondinformatie over dit project, of klik op onderstaande knop westerlicht voor meer berichten uit ons nieuwsarchief.