Overview

Kerkenvisie als puzzel bij eindejaarsbijeenkomst

ALKMAAR, 8 december 2018 – Op donderdagavond 6 december sloot Adapt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Alkmaar af. We vierden onder meer dat de Gemeenteraad Alkmaar budget beschikbaar heeft gesteld voor het ontwikkelen van een kerkenvisie in 2019.

Jaarlijks nodigen we voor de eindejaarsbijeenkomst relaties, belanghebbenden en sympathisanten uit van Adapt, maar dit jaar verwelkomden we ook alle besturen van de 45 actieve kerkgenootschappen in Alkmaar. Het vond plaats in de Remonstrantse Kerk aan het Fnidsen 33-37.

Gewaagde studie uit Delft
De avond startte met een inleiding van Jeroen Ubels, die dit jaar afstudeerde aan de TU Delft op een gewaagde studie naar het verplaatsen van de kerken in het centrum van Rome naar een buiten gelegen gebied. Daar zouden de kerken een trekpleister kunnen worden en de druk van toeristen op het Romeinse centrum verlichten.

Toelichting van wethouder
We vonden wethouder Braak van Monumenten bereid om daarna toe te lichten wat een kerkenvisie is, wat de gemeenteraad met het beschikbaar stellen van dit budget heeft beoogd en welke stappen de gemeente nu wil zetten.

Puzzel met hapje en drankje
Vervolgens konden de gasten aansluiten bij enkele puzzeltafels. We lieten een legpuzzel maken van een foto van de Dominicuskerk tijdens de sloop in 1985. Daarover wordt 33 jaar later nog steeds getreurd in Alkmaar. We keken of de puzzel is op te lossen, onder het genot van een hapje en drankje.

Beter leren kennen
Een kerkenvisie is een lastige puzzel. Ons idee is dat het voor het succes van een kerkenvisie altijd helpt als mensen elkaar alvast iets beter hebben leren kennen voordat het over de inhoud gaat.

De puzzels kwamen niet af maar deze keer was het proces en de gezelligheid belangrijker dan het resultaat.

Mensen mochten zich natuurlijk ook onopvallend onttrekken aan het gepuzzel en gewoon een eindejaarsborrel met elkaar drinken.

Gesponsord door Donatus
De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door Donatus Verzekeringen uit Rosmalen, dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland die werkt zonder winstoogmerk. Inmiddels is bijna 80% van de monumentale kerken in Nederland lid van deze onderlinge verzekeraar.