Kaart Schermer

Wandelaars waarderen cultuurhistorische kwaliteiten Schermer ringdijk

RUSTENBURG, 19 december 2016 – Een ochtendwandeling langs de Schermer Ringdijk op zaterdag 17 december leidde tot waardering voor de cultuurhistorische kwaliteiten van de dijk bij de circa 70 belangstellenden.

Dit strekt tot voorbeeld van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zo stellen de vier erfgoedorganisaties die de wandeling organiseerden. Bij diens plannen om 19 kilometer ringdijk van de Schermer tussen Oudorp en Westgraftdijk met bagger te verzwaren, verdient dit aspect meer aandacht en waardering.

Wandeling met vier erfgoedorganisaties
De informatieve wandeling was georganiseerd door de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’, de Schermer Molens Stichting, de Historische Vereniging Alkmaar en erfgoedstichting Adapt.

Veel mensen willen aandacht van HHNK voor historie
Het hoogheemraadschap stelt dat de omwonenden van de dijk geen moeite hebben met de verflauwing van het talud. De eigenaar en beheerder van de dijk meent dat slechts erfgoedorganisaties bezwaar maken.

Tijdens de wandeling bleek dat veel mensen de huidige oude dijken waarderen en het zouden betreuren als dat aanzien ernstig zou worden aangetast.

Ook spraken de wandelaars met bewoners van een stolp die volstrekt niet tevreden waren met de aanpak.

Een fotoreportage van de wandeling is op Facebook geplaatst.

Kwetsbaar landschap verdient goede bescherming
Langs het overgrote deel van de dijk ontstaan volgens de erfgoedorganisaties geen problemen met de aanpak van het hoogheemraadschap. Maar op een aantal plekken dreigt cultuurhistorie verloren te gaan en het landschap te worden aangetast. De dijk tussen Oterleek en Schermerhorn, waar werd gewandeld, behoort tot die delen waarover zorg bestaat.

Molenplaatsen nog zichtbaar
De wandelaars liepen langs de oude molenplaatsen, waar je nu nog in het landschap kan zien hoe het vroeger is geweest. Aandachtig werd geluisterd naar het verhaal achter de plaatsen.

De erfgoedorganisaties vinden het heel belangrijk dat ook volgende generaties dit kunnen beleven. Volgens de organisaties dreigt hier een aantasting van het Schermer landschap en de boezem, deels provinciaal monument.

De cultuurhistorische waarde van de dijken uit 1334 en 1634 wordt volgens de erfgoedorganisaties nu niet in de plannen betrokken. Het steile, stoere en pokdalige aanzien van de dijk wordt tenietgedaan.

Veiligheid en cultuurhistorie gaan samen
De erfgoedorganisaties begrijpen dat HHNK ook nu de veiligheid van bewoners en land wil borgen. Met innovatieve technieken is het mogelijk dichter bij het oorspronkelijke historische beeld te blijven. Daarvoor is het nodig dat

  • HHNK onderzoek laat doen wat de cultuurhistorische kwaliteit van de dijk op elke plek precies is, en
  • maatwerk levert om de cultuurhistorische waarde te behouden waar de plek daarom vraagt.

Veiligheid en cultuurhistorie zijn geen tegenstelling, maar gaan volgens de erfgoedorganisaties prima samen.

Zienswijzen
HHNK heeft het ontwerp-plan vastgesteld, maar het is mogelijk zienswijzen in te dienen. Tot 30 december kunnen betrokken inwoners en belanghebbenden dat nog doen. Meer informatie daarover elders op deze website.