Foto Ritske Velstra, Molen

Historische wandeling langs molens en Schermer dijken bij Rustenburg

RUSTENBURG, 12 december 2016 – Aanstaande zaterdag 17 december organiseren vier erfgoedorganisaties een cultuurhistorische wandeling langs de Schermerringdijk en de strijkmolens bij Rustenburg. Gids Jan Nachbar van de Historische Vereniging Alkmaar en een extra gids van de Schermer Molensstichting kunnen boeiend vertellen over de geschiedenis van deze plek en alle bijzonderheden in het oer-Hollandse landschap.

Zorg over dijk bij Rustenburg
De Schermer ringdijk is de afgelopen weken in het nieuws gekomen door plannen van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om 19 kilometer dijk te versterken met gedroogde bagger. Het plan werd meteen omstreden, omdat geen rekening zou zijn gehouden met het effect op het landschap en met cultuurhistorische aspecten.

Langs het overgrote deel van de dijk is het volgens de erfgoedorganisaties wellicht een goede aanpak, maar op een aantal plekken dreigt cultuurhistorie erdoor verloren te gaan en het landschap te worden aangetast. De dijk bij Rustenburg is een van die plekken waarover zorg bestaat.

Zelf een oordeel vormen
Met de wandeling willen Historische Vereniging Alkmaar, Boerderijenstichting ‘Vrienden Van de Stolp’, de Schermer Molensstichting en erfgoedstichting Adapt de deelnemers attenderen op de eeuwenoude strijd tegen de waterwolf en de sporen daarvan in het landschap. Zo kunnen mensen zelf een oordeel vormen of een goedkope manier van dijkversterking goed genoeg is.

Onder meer komt de wandeling langs een stolpboerderij, waar de windsingel aan de noordkant moet wijken. Alle bomen moeten worden gekapt wegens verflauwing van het talud van de dijk.

Ringdijk uit 17e eeuw
De noordelijke Schermer ringdijk werd aangelegd in 1633-1634, pal naast de Westfriese Omringdijk uit de 14e eeuw. In 1635 was de Schermer droog gemalen en ontstond een landbouwgebied waar veeteelt, kaas en later akkerbouw de identiteit van de droogmakerij gingen vormen. De ringvaart werd een belangrijk onderdeel van het Noord-Hollandse transportsysteem over water.

Niet gesloopt dankzij oorlog
De strijkmolens uit 1624 vielen buiten het unieke en innovatieve watersysteem van de Schermer, waarin alle ervaring van eerdere droogmakerijen was verwerkt. Tot ver in de 20e eeuw bleef oerdegelijke windkracht voor droge voeten zorgen in de Schermer. De Tweede Wereldoorlog voorkwam daarna dat de molens werden gesloopt.

Alkmaarsche Courant, 13 december 2016

Alkmaarsche Courant, 13 december 2016

Waar en wanneer
De wandeling start aanstaande zaterdagochtend 17 december om 10.30 uur bij Café-restaurant De Gouden Karper in Rustenburg. Om 12 uur is iedereen hier weer terug. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmeldingen en informatie over haal- en brengservice via info@schermermolens.info of 072 – 502 24 23.

Samen met andere erfgoedorganisaties
Deze informatie is ook te vinden op de website van de drie andere lokale erfgoedorganisaties die dit mede-organiseren: