Thumbnail Rabo ClubKas

Adapt Alkmaar van de partij bij Rabo Clubkas Campagne

ALKMAAR, 30 maart 2018 – De aanmelding van erfgoedstichting Adapt voor de Clubkas Campagne is deze week positief beoordeeld door de Rabobank. Daarmee doet Adapt definitief mee aan de Rabobank Clubkas Campagne 2018 van Rabobank Alkmaar en omstreken.

Leden van Rabobank Alkmaar verdelen 150.000 euro
Rabobank Alkmaar verdeelt in juni € 150.000 van de winst over clubs en verenigingen in de regio die bankieren bij deze Rabobank. De leden van de Rabobank bepalen hoeveel elke vereniging of stichting krijgt. Zij krijgen vijf stemmen om te verdelen. Elke stem is vele euro’s waard.

Er kan op maximaal vijf stichtingen of verenigingen worden gestemd. Een lid kan maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde stichting of vereniging.

Adapt bankiert bij Rabobank Alkmaar
Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed heeft de eigen bankzaken ondergebracht bij Rabobank Alkmaar. Daarmee komen de activiteiten van Adapt om zich te ontfermen over het kwetsbaar erfgoed in deze omgeving in aanmerking voor een bijdrage van de coöperatieve bank.

Stemmen van 8 mei tot 29 mei
Leden van Rabobank Alkmaar die op 10 april 2018 stonden geregistreerd als lid kunnen van 8 tot 29 mei 2018 op ons stemmen in de Rabobank Clubkas Campagne. Elke stem op onze ideële stichting levert vele euro’s op voor behoud, hergebruik en herbestemming van het cultureel erfgoed in deze regio of voor nuttige bijeenkomsten.

Rabobank-leden welkom tijdens excursie
Leden van de Rabobank Alkmaar die nog twijfelden op wie ze moeten stemmen, gaven wij op zaterdag 28 april een VIP-behandeling tijdens een voorjaarsexcursie van Adapt naar de voormalige gemeente Graft-De Rijp. Rabobank-leden die zich online aanmeldden, konden zo zien en horen wat Adapt met de donatie van de Rabobank zou doen. We waren zo optimistisch over de opbrengst van de ClubKas Campagne voor Adapt, dat deelnemers geen eigen bijdrage hoefden te betalen om mee te gaan.

Bestedingsdoel
Adapt spant zich in voor allerlei kwetsbaar erfgoed in de regio Alkmaar. De prioriteiten voor 2018 maakte Adapt op 16 maart bekend. Religieus erfgoed brengt Adapt in deze campagne extra onder de aandacht. Als bestedingsdoel is daarom genoemd: restauratie en herbestemming van leegstaande kerken en ander erfgoed in Alkmaar, Oudorp, Koedijk, Schermer, Schermerhorn, Graft, De Rijp, Starnmeer voor bijv. buurtfuncties, concerten en voorstellingen.

Hoe kan een lid van Rabobank Alkmaar stemmen?
Wie op 10 april j.l. lid was van Rabobank Alkmaar, ontving per post of via e-mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 8 mei tot en met maandag 28 mei 2018 brengen zij via een online stemmodule hun stem uit op de clubs die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club mogen worden uitgebracht.

Doet u uw bankzaken bij Rabobank Alkmaar?
Verrijk ons dan!

Wij hopen dat Rabo-leden het erfgoed verrijken met hun stem en willen stemmen op Adapt!