Veel Bezoek Diesel

Dieselgemaal nieuw op actielijst Adapt

ALKMAAR, 1 augustus 2019 – Erfgoedstichting Adapt heeft de Sint Josephkerk, het dieselgemaal, V&D en Westerlicht op een nieuwe actielijst benoemd tot de speerpunten voor de komende periode. Adapt geeft de ontwikkelingen rond dit erfgoed zonodig graag een duwtje in de rug op de weg naar een rendabel (her)gebruik.

Dieselgemaal nieuw
Het dieselgemaal aan de Cort van de Lindenkade is de nieuwkomer in dit lijstje. Westerlicht, het rijksmonumentale V&D-warenhuis en de Sint Josephkerk waren al langer een speerpunt.

Het dieselgemaal vergt momenteel de meeste aandacht. Dankzij de betrokkenheid van Adapt zijn de afgelopen tijd nieuwe sponsors gevonden voor het dieselgemaal. Bovendien meldden zich vier nieuwe vrijwilligers. Zij volgen momenteel een inwerkprogramma.

Na de zomervakantie stuurt Adapt een verkenner op pad. Die gaat alle toekomstscenario’s in kaart brengen. Dat is nodig omdat het eigenaarschap van woningcorporatie Van Alckmaer in de huidige omstandigheden geen lange-termijnperspectief biedt op behoud.

Komen en gaan van speerpunten
Om plek te maken voor de nieuwkomer, sluit Adapt het oude speerpunt Atlantis aan de Breedstraat af. Dit is met respect voor de bestaande architectuur verbouwd tot 24 startersappartementen.

Uitleg werkwijze
Omdat Alkmaar rijk is aan heel veel erfgoed, kiest Adapt ervoor om enige focus aan te brengen in de eigen activiteiten. Erfgoed dat Adapt koestert en waarvan de toekomst niet vaststaat, kan door het bestuur op een groslijst worden geplaatst.

Erfgoed op de groslijst krijgt van Adapt extra aandacht op de eigen website, de social media van Adapt zoals de facebookpagina, bij excursies en in persberichten.

Adapt is alert wat er de komende tijd mee gebeurt. We worden actiever als er zorgwekkende ontwikkelingen zijn.

Duwtje in juiste richting
De vier objecten met de hoogste notering op de groslijst beschouwt Adapt als de eigen speerpunten. Dit is erfgoed dat volgens ons een nieuwe toekomst verdient en mogelijk een extra duwtje in de juiste richting wel kan gebruiken. Adapt is bereid daar zonodig iets extra’s in te betekenen.

Bij de overige objecten op de longlist is de opstelling van Adapt vooral reactief, omdat de ontwikkelingen worden bepaald door de eigenaar en de politiek.

Feedback uit achterban
Op de eindejaarsbijeenkomst van Adapt in december 2017 peilde Adapt hoe stakeholders, relaties en ander publiek dachten over de prioriteiten voor Adapt. Op borden kon iedereen aangeven over welke gebouwen men zich zorgen maakt en wat Adapt links zou mogen laten liggen.

Bestuursleden laten deze feedback meewegen bij hun eigen puntenverdeling. Ook gaat Adapt te rade bij belangrijke stakeholders en speelt de publieke opinie een rol.

Op grond van alle informatie staan momenteel de volgende elf objecten op de groslijst:

 1. Huize Westerlicht (speerpunt)
 2. Sint Josephkerk (speerpunt)
 3. Dieselgemaal (speerpunt)
 4. V&D-warenhuis (speerpunt)
 5. Ringersfabriek
 6. Schutterswei
 7. Harmoniecomplex
 8. Zoutziederij De Eendragt
 9. Gemeentehuis Wittenburg Stompetoren
 10. PEN-dorp
 11. Provadja

Tweesporenbeleid
Adapt volgt een tweesporenbeleid. We geloven zowel in een objectgerichte aanpak als in een themagerichte aanpak. De ranglijsten van gekoesterd erfgoed vallen onder de objectgerichte aanpak. In de themagerichte aanpak volgens het beleidsplan zijn enkele thema’s aangewezen waarvoor we de komende jaren aandacht vragen. Dat zijn

De doelstellingen van het beleidsplan worden jaarlijks vertaald in een activiteitenprogramma voor komend jaar. Dat was eind vorig jaar in grote lijnen al vastgesteld. Adapt streeft ernaar in 2019 twintig concrete resultaten te boeken.