Entree Cadettenschool – Foto Rein Schouten

Klankbordgroep pleit voor uitstel besluitvorming bestemmingsplan Noordwest

ALKMAAR, 15 november 2017 – De klankbordgroep voor de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis pleit voor uitstel van de besluitvorming over het bestemmingsplan. Dat is nodig omdat het Noordwest Ziekenhuis keer op keer in gebreke blijft om met concrete plannen en heldere onderbouwing te komen van de eigen voorkeursvariant. 

Ook is geen serieus onderzoek verricht naar alternatieven, die de omgeving veel minder belasten. 

Het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders komt desondanks wel constant de afspraken en tijdsplanning na die met het Noordwest Ziekenhuis zijn overeengekomen in de Vaststellingsovereenkomst voor de vernieuwbouw van zijn locatie in de Alkmaarderhout, aldus de klankbordgroep.

Geen deugdelijke onderbouwing
Adapt onderschrijft deze gezamenlijke verklaring van de deelnemers aan de klankbordgroep. De noodzaak om natuurwaarden en maatschappelijk erfgoed zoals parkbos en gebouwen op te offeren voor nieuwbouw, heeft Noordwest 17 maanden na ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst nimmer goed gemotiveerd.

Ideeën, schetsjes en vergezichten
Een jaar na instelling praat de Klankbordgroep nog steeds enkel over ideeën, schetsjes en vergezichten van Noordwest.

De voorkeur van de ziekenhuisdirectie en de afwijzing van alternatieven werden slechts in zeer algemene termen beargumenteerd, zonder grondige onderbouwing of verduidelijking.

Geen fundament voor besluitvorming
Volgens de klankbordgroep ontbreekt het de gemeenteraad daardoor aan het fundament om nu besluitvorming op te baseren rond het bestemmingsplan voor de grootste bouwoperatie in Alkmaar van de komende decennia.

Praten op basis van Programma van Eisen
Alle partijen in de klankbordgroep pleiten daarom unaniem voor uitstel van de besluitvorming.

Daarna kan met de nieuwe architect en op basis van het Programma van Eisen (PvE) en de omgevingsbelangen een optimaal bouwplan worden ontwikkeld, dat duidelijk maakt waar het bestaande bestemmingsplan de gewenste ontwikkeling belemmert, of alle ruimhartige toewijzingen in het nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk zijn, of dat wellicht met minder aanspraken kan worden volstaan.

Zonder een nog vast te stellen bestemmingsplan als stok achter de deur is er weinig vertrouwen binnen de Klankbordgroep dat dit proces bevredigend zal verlopen.

Minder urgentie dan gedacht
Dit uitstel hoeft geen problemen te veroorzaken, mede gelet op het feit dat het ziekenhuis de eigen planning loslaat en nu al minstens een jaar later wil beginnen met bouwen dan vorig jaar bij de start van het proces werd voorgespiegeld. Ook staat de Vaststellingsovereenkomst uitstel niet in de weg.

Noordwest maakt geen haast
Aan het cruciale Programma van Eisen is Noordwest nog maar amper begonnen. De bouwarchitect is na vele maanden uitstel pas deze maand geselecteerd.

Noodzaak wijziging bestemmingsplan niet te beoordelen
Dit is in strijd met de toezeggingen van Noordwest om de eigen plannen in 2017 concreter te hebben zodat de Klankbordgroep daarover zijn zegje kon doen en de gemeente daarop het bestemmingsplan kon baseren.

Door het uitblijven van de beloofde onderbouwing van Noordwest van de eerste bouwfase, kan het bestemmingsplan op dit moment niet goed worden beoordeeld door de Gemeenteraad.

Druk van gemeente nodig voor optimaal plan
Wie voor de eigen bouwplannen in het oudste stadsbos van Nederland een flinke claim legt op natuurwaarden en het maatschappelijk erfgoed in de Alkmaarderhout, moet daar een overtuigend verhaal bij hebben en kunnen aantonen dat zij alternatieven heeft onderzocht.

Die noodzakelijke stappen heeft Noordwest tot dusverre niet willen zetten. Het ziekenhuis ervaart ook geen druk vanuit de gemeente om het eigen huiswerk beter c.q. überhaupt te doen.

Optimaal plan moet nog worden gevonden
De klankbordgroep ziet mogelijkheden om op basis van een programma van eisen van Noordwest mee te werken aan een optimaal bouwplan voor de 1e fase, waarbij met optimaal wordt bedoeld dat het plan voldoet aan de randvoorwaarden van ziekenhuis en gemeente en tegemoetkomt aan de belangen en wensbeelden van alle betrokkenen. Dat proces is nog steeds niet gestart.

Samenstelling klankbordgroep
De klankbordgroep vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis bestaat uit leden en vertegenwoordigers van :

Belangenvereniging Wilhelminalaan / Julianalaan
Bewonersvereniging Metiusgracht
Buurtberaad Westerhoutkwartier
Bewonersvereniging Emmakwartier
Bewonersvereniging Oranjepark
Bewoners Akerslaan
Stichting Cultuurpark De Hout
Stichting ANIMO (Alkmaarse Natuur en Milieu Organisaties)
Stichting Red De Hout
Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed
Historische Vereniging Alkmaar

Achtergrondinformatie
Lees hier meer achtergrondinformatie over dit project, of klik op onderstaande knop westerlicht voor meer berichten uit ons nieuwsarchief.

Lees de complete verklaring van de klankbordgroep hier, bekijk de presentatie of open de laatste nota van het ziekenhuis