Juliana

Parkeren kost De Hout nog eens 3500 m2 groen

ALKMAAR, 18 april 2017 – Stadspark De Alkmaarderhout kan nog eens 3500 vierkante meter groen kwijtraken aan parkeerterreinen. Dat blijkt uit geheime B&W-stukken, die vandaag na een nieuw beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werden bezorgd bij actiecomité Red De Hout.

Red de Hout heeft de stukken verspreid onder de deelnemende organisaties in de klankbordgroep, die vanavond weer bijeenkomt.

Aan het ziekenhuis heeft de gemeente 420 parkeerplekken toegezegd. Daarvan kunnen volgens de stukken 262 nieuwe parkeerplekken komen in het openbaar groen van De Hout. Bij een gemiddelde van 11 vierkante meter per parkeerplek is sprake van 2900 vierkante meter, plus circa 600 vierkante meter voor nieuwe in- en uitrijdruimte (zeer voorzichtig geschat).

Volgens het College van B&W gaat het om tijdelijke parkeeroplossingen. Het ziekenhuis heeft echter gevraagd of een deel van de tijdelijke parkeervoorzieningen (“tijdelijk” is tot 2035) permanent kunnen worden. Het denkt daarbij aan de voortuin van Westerlicht en aan de extra plekken langs de Harddraverslaan.

Dat is voor het gemeentebestuur bespreekbaar, zo blijkt uit de stukken die nu openbaar zijn geworden.

Westerlicht
Zelfs een parkeergarage van drie lagen op de plek van de monumentale vijver van rijksmonument Westerlicht was in december 2015 bespreekbaar voor het college van burgemeester en wethouders.

Dit werd dan ook onderzocht door Grontmij in maart 2016. Daaruit bleken grote consequenties voor de constructie van de vijver door het aanbrengen van een fundering, inclusief heipalen.

De onderzoekers van Grontmij constateerden bovendien dat Westerlicht inclusief de vijver een rijksmonument is. Dit brengt volgens hun extra risico’s met zich mee ten aanzien van procedures, fysieke beperkingen, maatschappelijk draagvlak etc.

Het hoogheemraadschap eist bovendien dat bij het dempen van de 1100 m2 vijver dezelfde oppervlakte elders in dit peilgebied 1-op-1 wordt gecompenseerd.

Hierna heeft het gemeentebestuur daarvan afgezien. De gemeente koos er in mei 2016 voor dat het groen mag plaatsmaken voor 64 nieuwe parkeerplaatsen op maaiveldniveau.

De vijver zit nog steeds in de gevarenzone, omdat de route voor de ambulances van en naar de spoedeisende hulp en huisartsenpost nog niet is geregeld. Verschuivingen ten koste van de vijver zijn daardoor nog steeds mogelijk en komen volgens de Vaststellingsovereenkomst (de juridische afspraken tussen gemeente en ziekenhuis) voor rekening van de gemeente.

Harddraverslaan
Aan het begin van de Harddraverslaan/ Wilheminalaan, en aan beide zijden van de Harddraverslaan mogen 106 nieuwe parkeerplaatsen komen, waaronder op het veldje tussen de bunker en Huize Voorhout.

In 2007 zijn 50 parkeervakken langs de Harddraverslaan verwijderd, vooruitlopend op een autovrije Harddraverslaan die er volgens een raadsbesluit moest komen. Die mogen dus weer terugkeren.

Wilhelminalaan/ Bloemenklok
Tussen de Julianalaan en de bloemenklok mogen de meeste extra parkeerplaatsen komen aan de westkant van de Wilhelminalaan, langs de Hertenkamp.

Prinses Julianalaan
Parkeren is hier voorzien aan de zuidzijde van de Prinses Julianalaan.

Als hier parkeerplaatsen moeten komen, kunnen de bomen alleen blijven staan als het wegprofiel wordt versmald. Er is dan alleen eenrichtingsverkeer voor auto’s mogelijk. Fietsers kunnen wel in beide richtingen door de straat fietsen. Bussen van Connexxion zouden het nog wel eens moeilijk kunnen krijgen, als zij wel in beide richtingen door de Julianalaan zouden mogen blijven rijden.

Singelgarage
De Singelgarage is gelegen op korte afstand van de hoofdingang van het ziekenhuis. Het is met 400 parkeerplaatsen de grootste parkeergarage van de gemeente Alkmaar.

Vrijwel de gehele parkeerbehoefte van het ziekenhuis zou door deze parkeergarage kunnen worden opgevangen. De gemeente geeft er echter de voorkeur aan een groot deel van de capaciteit beschikbaar te houden voor het winkelend publiek aan de binnenstad.

Dat winkelend publiek bij een gevulde Singelgarage ook eindelijk gebruik zou kunnen maken van de grotendeels leegstaande Schelphoekgarage aan de oostzijde van de binnenstad, is niet in de overwegingen van het gemeentebestuur meegenomen.

De gemeente is bereid slechts 80 extra parkeervergunningen te verstrekken aan het ziekenhuis voor de Singelgarage.

De parkeerdruk in de omliggende wijken mag niet toenemen door de verbouwing van het ziekenhuis en de Singelgarage moet grotendeels beschikbaar blijven voor bezoekers aan de binnenstad. Daarom is het opofferen van groen in De Hout voor parkeerplaatsen onvermijdelijk. Aldus het College van B&W.

Weerwoord gemeente
Update 18/4 – 23:11 uur: de projectdirecteur van de gemeente heeft Adapt laten weten dat dit bericht niet is gebaseerd op feiten, maar op aannames en insinuaties. De projectdirecteur geeft aan ‘dat het college van B&W ontstemd is over de wijze van communiceren van Adapt en ook vandaag heeft de verantwoordelijk wethouder aangegeven vol onbegrip te zijn over de berichtgeving’. De projectdirecteur noemt onze berichtgeving een frontale aanval.

Vorige week spraken Adapt en de projectdirecteur af, naar aanleiding van een voorgaand bericht over de vaststellingsovereenkomst, dat Adapt feitelijke onjuistheden op Facebook en op de website zal corrigeren, als de gemeente kan aangeven wat feitelijk onjuist is. De projectdirecteur heeft nog geen input geleverd voor correcties.

Alkmaarsche Courant, 20 april 2017

Publiciteit
Update 20 april 7:00 uur: Boos, woest, woedend, toe maar. 

Afijn, wij wachten de opgave van de vermeende feitelijke onjuistheden in onze berichtgeving door de gemeente nog steeds af.

Wel horen we uit anonieme bronnen in het stadhuis nu hoe het hoogstwaarschijnlijk zit: de vijf genoemde parkeerlocaties in De Hout zijn nog steeds actueel, alleen komt uit de bouwplanning van het ziekenhuis naar voren dat ze waarschijnlijk niet allemaal (gelijktijdig) gebruikt hoeven te worden.

Het kan dus zijn dat 1, 2, 3 of 4 van de 5 parkeerlocaties in de Alkmaarderhout ook volstaan, en dan worden die door de gemeente aangelegd zoals in bovenstaand bericht geschetst.

Alkmaarsche Courant, 20 april 2017

De gemeente labelt onze berichtgeving nu richting de Alkmaarsche Courant als “achterhaalde info van Adapt”, maar van tafel is nog geen enkele van de vijf genoemde parkeerterreinen in het openbaar groen. Daarom staan ze ook alle vijf in de Vaststellingsovereenkomst tussen gemeente en Noordwest Ziekenhuisgroep. Aldus onze anonieme bron.

Bij gebrek aan een officiële toelichting van de gemeente publiceren wij ondertussen deze informatie.

Geen toelichting
Een gemeentewoordvoerder van de gemeente beweert in de Alkmaarsche Courant dat de gemeente voorafgaand aan het vrijgeven van de stukken ons heeft aangeboden een toelichting te geven op deze stukken. Dit is niet waar. Van het bestaan van deze stukken werden wij pas gewaar toen deze op dinsdagochtend 18 april met ons werden gedeeld door Red De Hout.

De gemeente stuurde de vrijgegeven stukken zonder enige toelichting aan Red De Hout. Tussen dat moment en het moment van publicatie is er geen contact gezocht door de gemeente.

Adapt heeft zo feitelijk mogelijk willen weergeven wat in de vrijgegeven stukken staat, en is zelfs zo dicht mogelijk gebleven bij de woordkeuze van het college van B&W zelf. Omdat de bronnen hieronder zijn te raadplegen, is dat steeds voor iedereen verifieerbaar geweest.

Als de gemeente vindt dat haar aanpak goed valt uit te leggen aan de Alkmaarse bevolking, dan raden we de gemeente aan daar meer werk van te maken.

Lucht geklaard
Update 12 mei 17:00 uur: Gezamenlijke verklaring gemeente Alkmaar/ Adapt:

Vrijdag 12 mei heeft het bestuur van de stichting Adapt gesproken met de gemeente Alkmaar over de communicatie rond de vernieuwbouw van de locatie Alkmaar van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Namens de gemeente bood projectwethouder Pieter Dijkman in het bijzijn van de voorzitter van de klankbordgroep, Pieter van der Hulle, hierin de gevraagde helderheid. Hij maakte duidelijk dat de communicatie na de recente ervaringen nu wat betreft de gemeente verbeterd wordt.

De wethouder was blij met het goede overleg met Adapt en dat hiermee de lucht was geklaard. Uitgaande van ieders rol en verantwoordelijkheid in het participatietraject spraken partijen vertrouwen uit dat de participatie in planvorming rond het ziekenhuis zowel binnen als buiten de klankbordgroep op constructieve wijze kan worden voortgezet.

Achtergrondinformatie
Lees hier meer achtergrondinformatie over dit project, of klik op onderstaande knop westerlicht voor meer berichten uit ons nieuwsarchief.