Foto Ritske Velstra Waterlopen Dijklichamen Schermer Uitgelicht Kleinkopie

Vraag en antwoord over de ringdijk van de Schermer

ALKMAAR, 22 november 2016 – De fractie van Leefbaar Alkmaar stelt vragen aan het college van B&W over de dijkversterking in de Schermer en wacht op antwoord. De Algemene Waterschapspartij stelt vragen aan het bestuur van het hoogheemraadschap en wacht op antwoord. En de burger?

Foto Ritske Velstra, molens Schermer

De burger krijgt tot onze spijt op de website van het hoogheemraadschap alleen nog maar antwoorden gepresenteerd op vragen die niemand ooit werkelijk stelde.

Wij hebben wel echte vragen, TAQ’s: Truely Asked Questions. We zouden het waarderen als onze vragen door het hoogheemraadschap kunnen worden beantwoord in de FAQ-lijst (frequently asked questions) voor het publiek op de website van het hoogheemraadschap.

Zie hier de echte vragen van Adapt aan het hoogheemraadschap

Glansrol voor waterschappen
De Schermer polder, met de dijken, molens en waterwegen is grensverleggend geweest in de wereld. De droogmakerij is het toonbeeld van het innovatievermogen van Nederland op het gebied van waterbeheersing. Waterschappen vervulden daarin vroeger een glansrol.

Dit onderscheidt Nederland in de wereld en behoeft bescherming, aandacht en versterking, met behoud van de cultuurhistorische waarden. Ons hoogheemraadschap kan anno 2016 niet achterblijven. De Schermer verdient uit die hoek meer liefde en zorg.

Voor Nederland, toerisme en volgende generaties 
Het aanzien moet zo min mogelijk worden aangetast. Omdat dat in het belang is van Nederland, van het toerisme en van de generaties na ons.

Zienswijzen
Het besluit is nu al genomen, maar het hoogheemraadschap neemt tot 20 december zienswijzen in behandeling van betrokken inwoners en belanghebbenden. Meer informatie daarover elders op onze website.