Hek Hervormde Kerk 1500×671

Coalitie voor behoud Witte Kerk Sint Pancras

ALKMAAR, 16 maart 2019 – Adapt heeft zich aangesloten bij de coalitie van enkele partijen uit Sint Pancras die de Witte Kerk willen behouden om het een belangrijke plek te geven in het sociaal-culturele leven in het dorp. Pancrassers Dorien Tamis en Hans Peter Corbee leiden deze coalitie.

Het kerkgebouw is een rijksmonumentaal gebouw anno 1550 en een gezichtsbepalend kenmerk van het dorp Sint Pancras.

Kerk te koop wegens ontkerkelijking
De Protestantse Gemeente in Sint Pancras heeft onlangs het rijksmonument samen met het naastgelegen verenigingsgebouw ‘De Rank’ te koop moeten zetten wegens de krimp in de kerkgemeenschap. De kerk wordt verkocht met bijbehorende ondergrond, aanliggend kerkhof, tuin en baarhuisje.

Ecclesia S.Pancratii
De kerk vormt het hart van de geschiedenis van het dorp Sint Pancras. Op de resten van het oude dorp Vronen werd in de 15de eeuw een kapel gebouwd. De dorpelingen wijdden de kapel aan de heilige Pancratius. Deze kapel werd in 1487 een parochiekerk: “Ecclesia S.Pancratii”.

Grote Pier
In 1517 werd de kerk verwoest, toen het rebellenleger van Pier Gerlofs Donia (beter bekend als Grote Pier) vanuit Friesland een wraak- en plundertocht ondernam naar Westvrieslandt en Holland. Toen de rust weerkeerde, bouwden de dorpelingen dertig jaar later een stevige stenen kerk op de plek van de verbrande kapel. Rondom deze kerk ontstond het dorp Sint Pancras.

In de 19de eeuw werd de kerk gewit. Sindsdien heet de kerk ook wel Witte kerk.

Nieuwe functie
Het idee is om de Witte Kerk een prominente functie te geven in het sociaal-culturele dorpsleven. In Sint-Pancras vindt men inspiratie in het naastgelegen Oudorp. Daar verkocht de Protestantse Gemeente het Witte Kerkje De Terp aan erfgoedorganisatie BOEi. Deze verhuurt het kerkje aan Stichting Op De Terp die het exploiteert.

Multifunctioneel gebruik
Vrijwilligers uit heel Oudorp zetten zich in voor deze stichting. De huur wordt opgebracht door er allerlei activiteiten te laten plaatsvinden, variërend van trouwerijen, uitvaarten, kerkdiensten, concerten, meditatie en lezingen.

Vriendenstichting
Daarnaast is er ook een vriendenstichting: Stichting Vrienden van De Terp Oudorp. Deze heeft als voornaamste doel om extra gelden bijeen te brengen, bijvoorbeeld donaties en legaten, waarmee het kerkgebouw De Terp in conditie kan worden gehouden.

Leerstof
Andere leerstof dichtbij is De Grote Kerk van Schermerhorn, die sinds 2001 in bezit was van de Stichting Oude Hollandse Kerken en in 2016 werd verkocht aan Stadsherstel Amsterdam, en het voormalige Lutherse kerkje in De Rijp dat Stichting De Groene Zwaan al 50 jaar volledig in stand houdt.

Zoeken naar juiste organisatievorm
Er zijn ook andere manieren mogelijk waarop de Witte Kerk in Sint Pancras wordt verworven en geëxploiteerd. Adapt denkt momenteel mee met de initiatiefnemers over de voor- en nadelen van alle mogelijke varianten. Voor de financiering kan Adapt mogelijk iets betekenen, mits er ook vanuit de dorpsgemeenschap financieel draagvlak blijkt te zijn.

Overtuigend plan
Van belang is om met een doordacht plan te komen dat het College van Kerkrentmeesters en diens adviseurs overtuigt dat de toekomst van deze kerk in goede handen is bij dit initiatief. Doorslaggevend zal ook de steun zijn van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk.

Niet zonder vrijwilligers
De initiatiefnemers streven nadrukkelijk naar een plan dat zo breed mogelijk gedragen wordt in het dorp. De duurzame vrijwillige inzet van de Pancrasser dorpsgemeenschap zal cruciaal zijn om tot een kostendekkende exploitatie te komen. Nieuwe ideeën en steun zijn daarom nog steeds welkom.

Meedoen
Dorien Tamis en Hans Peter Corbee zijn de trekkers en woordvoerders van deze coalitie. Zij zijn te bereiken per e-mail via WitteKerkSintPancras@gmail.com.