Cadettenschool Kaal 3000×1341

Adapt niet naar Raad van State om ziekenhuis

ALKMAAR, 10 maart 2018 – Erfgoedstichting Adapt is niet in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het nieuwe bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis in de Alkmaarderhout.

Bij het besluit om niet naar de Raad van State te stappen speelden juridische, strategische en financiële overwegingen een rol.

Juridische kansen
Adapt heeft na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad de kansen grondig onderzocht van een beroepsprocedure bij de Raad van State. Ook is overlegd met landelijke erfgoedorganisaties. Door de Crisis- en Herstelwet zijn de mogelijkheden om te procederen voor alle partijen ingeperkt.

Na deze analyse is besloten om zelf geen werk te maken van een beroepsprocedure.

Kritiek blijft
Het oordeel van Adapt blijft echter dat er slordig en haastig is gewerkt door de gemeente Alkmaar in de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor het ziekenhuis. Daardoor wordt onnodig een offer gevraagd van de Westerhout en de achtervleugel van Westerlicht.

De wens om voor de verkiezingen daadkracht uit te stralen en een bestemmingsplan vast te stellen, ging ten koste van de benodigde zorgvuldigheid en de vereiste belangenafweging. Zelfs was de gemeente op een gegeven moment nog minder bereid dan het ziekenhuis om naar alternatieven te kijken.

Raad van State zal oordelen
Andere partijen, zoals stichting Red De Hout, ANIMO en bewonersvereniging Metiusgracht hebben wel beroep ingesteld bij de Raad van State. Juridisch staan zij sterker dan Adapt, omdat de handelwijze van de gemeente vooral ten koste ging van bewonersbelangen (bijvoorbeeld met het parkeervraagstuk) en natuurbelangen. Wat de Raad van State erkent als erfgoedbelangen, wordt met het nieuwe bestemmingsplan minder geraakt.

Adapt is blij dat de Raad van State door hun beroepsgang toch een oordeel moet uitspreken over de handelwijze van de gemeente Alkmaar. Er bestaat volgens ons een gerede kans dat de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan helaas afkeurt.

Dat zou niet goed zijn voor Alkmaar en de gezondheidszorg in deze regio. Maar het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente die tijdens de procedure bepaalde keuzes maakte.

Transparantie in keuzes
Er zijn echter ook positieve signalen vanuit het Noordwest Ziekenhuis, zoals de keuze voor het gerenommeerde architectenbureau voor de herbestemming van de helft van Westerlicht die niet wordt gesloopt.

Onder bepaalde voorwaarden denkt Adapt de komende tijd nog steeds graag constructief mee bij de herbestemming van de rijksmonumenten Westerlicht en Cadettenschool en het versterken van de cultuurhistorische waarden in het rijksbeschermd stadsgezicht Westerhoutkwartier bij de vernieuwbouw van het ziekenhuis.